[Video] Cách dạy vẹt lắc đầu

Bạn có muốn chú vẹt của bạn sẽ lắc đầu mxoi khi bạn ra lệnh hay khi làm một cử chỉ nào đó không? Hãy xem video này!

Một chút về video:

Các bạn có thể thổi vào đầu của vẹt (khu vực gần mũi vẹt) theo phản xạ nó sẽ lắc đầu 1 vài cái! Lúc đó bạn có thể dùng clicker hoặc khen nó cùng với một khẩu lệnh nào đó như là "lắc đầu" Một vài lần như vậy vẹt sẽ quen và khi bạn nói "lắc đầu" nó sẽ biết tự lắc đầu đấy 🙂

TheGioiVet.Com – Video tài trở bởi Howcast