GIỚI THIỆU: Galah Cockatoo


Giá: Call

Liên Hệ: 01.999.999.969 – Triều


Một số hình ảnh đợt hàng về chim non Galah Cockatoo: