GIỚI THIỆU: Sulphur Crested Cockatoo

 

Giá: 15tr / em

Liên Hệ: 01.999.999.969 – Triều

 

Một số hình ảnh đợt hàng về chim non Sulphur Crested Cockatoo: