Huấn Luyện Vẹt Bước Lên & Bước Xuống

Các bước cơ bản để dạy vẹt bước lên tay và bước xuống khi được ra lệnh! Đây là kĩ thuật khá cơ bản trong việc huấn luyện vẹt! Tuy nhiên, theo quan sát của mình thì các bạn hay nhầm lần giữa việc vẹt bước lên và bước xuống theo mệnh lệnh và theo bản bản năng! Vì theo bản năng khi bạn đưa tay ra phía trước chân vẹt nó thường hay bước lên chứ chưa phải bạn có thể huấn luyện nó bước lên khi nghe lệnh từ bạn! Mình viết 1 bài nho nhỏ hi vọng

Bài viết này được giới hạn cho các thành viên đã đăng ký! Vui lòng mua eBook để đọc tất cả các bài viết trên website! Mua eBook Ngay

Existing Users Log In