Các dòng vẹt bán tại TheGioiVet.Com:


Vẹt Được Ưa Chuộng:

african-grey-parrot
AFRICAN GREY PARROT
BLUE-AND-GOLD-MACAW
BLUE AND GOLD MACAW
ECLECTUS PARROT
ECLECTUS PARROT


Vẹt Nam Mỹ:

hyacinth-macaw-2
HYACINTH MACAW
scarlet_macaw_parrot
SCRALET MACAW
blue-throated-macaw
BLUE THROATED MACAW


BUFFONS MACAW
BUFFON’S MACAW
CAMELOT MACAW
CAMELOT MACAW
CATALINA MACAW
CATALINA MACAW


green-wing-macaw1
GREEN WING MACAW
macaw-harlequin
HARLEQUIN MACAW
MILIGOLD MACAW
MILIGOLD MACAW


MILYTARY MACAW
MILYTARY MACAW
None
Updating
None
Updating


Vẹt Châu Úc:

umbrella-cockatoo
UMBRELLA COCKATOO
MOLUCCAN COCKATOO
MOLUCCAN COCKATOO
Captive-blue-eyed-cockatoo-portrait
BLUE EYED COCKATOO


CiTRON COCKATOO
CITRON COCKATOO
GALAH COCKATOO
GALAH COCKATOO
GOFFIN COCKATOO
GOFFIN COCKATOO


MAJOR MITCHELLS COCKATOO
MAJOR MITCHELLS COCKATOO
PALM COCKATOO
PALM COCKATOO
SULPHUR CRESTED COCKATOO
SULPHUR CRESTED COCKATOO


Các Dòng Vẹt Khác:

HAWK HEADED PARROT
HAWK HEADED PARROT
YELLOW HEADED PARROT
YELLOW HEADED PARROT
None
Updating