GIỚI THIỆU: Umbrella Cockatoo

 

Giá: 35tr / em

Liên Hệ: 01.999.999.969 – Triều

 

Một số hình ảnh đợt hàng về chim non Umbrella Cockatoo: