Phần 1, Cách Tạo Ra 1 Khu Vực Riêng Để Huấn Luyện Vẹt [Serial Video Huấn Luyện Vẹt]

Liệu bạn có biết rằng khi huấn luyện vẹt, chúng ta không thể tùy tiện ở bất kì đâu? Việc làm đó sẽ không mạng lại hiệu quả nhiều. Ở phần 1 của chuỗi video Huấn Luyện Vẹt này, mình sẽ nói về cách để thiết lập một vùng riêng tư. Mà tại đó, vẹt sẽ hiểu rằng phải vào "Chế Độ" huấn luyện để tập trung vào những gì mà bạn hướng dẫn. Từ đó vẹt sẽ học được nhhanh hơn rất rất nhiều 🙂 Làm thê nào để tạo tại ra 1 khu vực riêng để huấn luyện vẹt?

Bài viết này được giới hạn cho các thành viên đã đăng ký! Vui lòng mua eBook để đọc tất cả các bài viết trên website! Mua eBook Ngay

Existing Users Log In