GIỚI THIỆU: Major Mitchell’s Cockatoo


Giá: Call

Liên Hệ: 01.999.999.969 – Triều


Một số hình ảnh đợt hàng về chim non Major Mitchell’s Cockatoo: