GIỚI THIỆU: Blue Eyed Cockatoo


Giá: 66tr / em

Liên Hệ: 01.999.999.969 – Triều


Một số hình ảnh đợt hàng về chim non Blue Eyed Cockatoo: