Huấn luyện vẹt đi vệ sinh đúng chỗ

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn huấn luyện con vẹt của mình có thể đi vệ sinh đúng chỗ và khi nào bạn ra lệnh ^^ Loài vẹt, đặc biệt là những loại vẹt lớn như Macaws và Cockatoos có nhu cầu đi vệ sinh nhiều hơn những loại vẹt khác. Thật không may là chúng cũng rất hay ị thẳng lên vai bạn không thương tiếc. Dưới đây là các bước hướng dẫn huấn luyện vẹt, mà không, đúng hơn là những bước để tránh cho vai bạn trở thành chỗ đi vệ sinh của vẹt =.=

Bài viết này được giới hạn cho các thành viên đã đăng ký! Vui lòng mua eBook để đọc tất cả các bài viết trên website! Mua eBook Ngay

Existing Users Log In