Huấn luyện vẹt đi vệ sinh đúng chỗ

Huấn luyện vẹt đi vệ sinh đúng chỗ

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn huấn luyện con vẹt của mình có thể đi vệ sinh đúng chỗ và khi nào bạn ra lệnh ^^ Loài vẹt, đặc biệt là những loại vẹt lớn như Macaws và Cockatoos có nhu cầu đi vệ sinh nhiều hơn những loại vẹt khác. Thật không…

Read More