Huấn Luyện Vẹt Bước Lên & Bước Xuống

Huấn Luyện Vẹt Bước Lên & Bước Xuống

Các bước cơ bản để dạy vẹt bước lên tay và bước xuống khi được ra lệnh! Đây là kĩ thuật khá cơ bản trong việc huấn luyện vẹt! Tuy nhiên, theo quan sát của mình thì các bạn hay nhầm lần giữa việc vẹt bước lên và bước xuống theo mệnh lệnh và theo…

Read More