Vẹt cưng bị khủng hoảng (Stress), bạn có biết?

Vẹt rất thông minh và chúng luôn có những cảm xúc nhất định khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Thật vậy, trong thực tế, vẹt được các nhà khoa học công nhận rằng những hành vi của chúng có trí tuệ ngang với một đứa bé ba tuổi! Tuy nhiên, những chú vẹt đáng yêu cũng có thể dễ dàng rơi vào trạng thái “căng thẳng” hệt như con người. Vấn đề quan trọng ở đây là làm thế nào để nhận thức được vẹt cưng nhà bạn mang những dấu hiệu căng thẳng, từ đó bạn có

Bài viết này được giới hạn cho các thành viên đã đăng ký! Vui lòng mua eBook để đọc tất cả các bài viết trên website! Mua eBook Ngay

Existing Users Log In