Cách dạy vẹt Budgie nói

Budgie là một trong những loài “thú kiểng” phổ biến nhất trên thế giới. Chúng cực thông minh và do đó có khả năng tiếp thu việc học nói dễ dàng. Tuy vậy việc tập nói vẫn đòi hỏi sự kiên nhẫn, thời gian luôn là yếu tố then chốt trong mọi vấn đề. Budgie cất tiếng nói trong ngày 1 ngày 2 là bất khả thi ^^!   Các bước tiến hành: Bước 1: Chờ đợi Budgie của bạn phải đạt khoảng 3-4 tháng tuổi trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên.   Bước 2: Thân thiết Làm

Bài viết này được giới hạn cho các thành viên đã đăng ký! Vui lòng mua eBook để đọc tất cả các bài viết trên website! Mua eBook Ngay

Existing Users Log In