Bạn đang sở hữu Budgie đực hay cái?

Bài viết này bao gồm hai nội dung: Nhận dạng thông qua màu sắc và những yếu tố quyết định giới tính khác. Không cần thiết phải đem người bạn lông vũ mới của mình đến gặp bác sĩ thú y để xác định giới tính. Thật dễ dàng, nếu làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ xác định được giới tính của Budgie trong chớp mắt!   Nội dung 1: Màu sắc khác nhau giữa đực và cái 1. Nhìn vào da ở gốc mỏ của Budgie, nơi tiếp giáp với mũi nằm phía trên. Phần da ấy rất

Bài viết này được giới hạn cho các thành viên đã đăng ký! Vui lòng mua eBook để đọc tất cả các bài viết trên website! Mua eBook Ngay

Existing Users Log In